Kurumsal ve Sosyal Sorumluluklar

Gürün İnşaat

Gürün inşaat güvenilir ve sorumluluk sahibi bir şirket ve işveren olabilmek için özel bazı ilkeler benimsemiş ve uygulamaya koymuştur.

Bu ilkelere göre GÜRÜN inşaat, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini önemser, çevreyi korur, etik kurallar çerçevesinde iş yapar ve iş yaptığı bölge ekonomisine katkı sağlar.

Gürün İnşaat sadece kurumsal sorumluluk sahibi bir şirket değil, fakat aynı zamanda iş yapmakta olduğu bölgelerin sosyal yaşamına da katkı sağlayan, sosyal sorumluluk sahibi bir bireyidir.Bu nedenle GÜRÜN , yatırım yaptığı bölgelerden elde ettiği değerlerin bir kısmını geri vermeye ve paylaşmaya dayanan sosyal sorumluluk faaliyetlerine büyük önem vermektedir.

Bu çerçevede GÜRÜN, bağış, sponsorluk ve yardım gibi faaliyetleriyle iş yaptığı bölge halklarına destek olmaktadır. Gürün İnşaat, salt bu tür faaliyetleri tek elden yerine getirebilmek amacıyla İNSANİ YARDIM BANKASINI kurmuştur.

Gençlerin kendi potansiyellerini farketmeleri, çok yönlü, eğitimli ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak hedefi ile eğitim programları ve sosyal projeler hayata geçirmektedir. Vakıf, farklılık gözetmeksizin sürdürdüğü Burs Programı ile gençlere eğitim desteği sağlamakta ve gençlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için güçlü fırsatlar sunmaktadır.

GÜRÜN İNŞAAT kültür- sanat,spor ve çevreye duyarlı bir işletme kuruluşudur.