İş Sağlığı Ve Güvenliği

Gürün İnşaat

GÜRÜN İNŞAAT;

işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetleyerek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermektedir.